Regulamin

Niniejszy regulamin określa warunki na których można dokonać rezerwacji i wynajmu Chatki. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

 • Dobę hotelową rozpoczynamy w godzinach od 16:00, kończymy o godz. 12:00 dnia następnego.
 • Należność za pobyt pobieramy w dniu przyjazdu w czasie czynności zakwaterowania. Opłatę pobieramy w gotówce pomniejszając ją o wpłaconą na nasze konto zaliczkę. Każdy z pełnoletnich Gości okazuje Wynajmującemu dokument tożsamości w celu dokonania wpisu do książki meldunkowej.
 • Nie zwracamy zaliczek oraz należności za niewykorzystaną w pełni rezerwacje
 • Na czas pobytu w domku pobieramy kaucję w wysokości 300zł, która jest rozliczana po zakończeniu pobytu. W przypadku stwierdzenia strat, braków, zniszczeń itp, z kaucji pobrana zostanie wartość rynkową strat + koszty robocizny. W przypadku gdyby braki lub zniszczenia ujawnione w trakcie zdania domku przekroczyły wysokość wpłaconej kaucji Gość zobowiązany jest do bezzwłocznej zapłaty za szkody. Dom powinien być zamieszkały przez ilość osób nie większą od zgłoszonej w rezerwacji. W przypadku nie zachowania powyższych zasad zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez zwrotu kosztów pobytu oraz kaucji.
 • Gość przed wprowadzeniem się sprawdza meble, okna, drzwi i pozostałe urządzenia znajdujące się w domku czyli tzw odbiera domek. Pozytywny odbiór potwierdza podpisując regulamin.
 • Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco właścicielowi. .
 • Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za przekazane mienie oraz za szkody wyrządzone na terenie posesji.
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 • W godz od 22:00 do 6:00 rano prosimy nie zakłócać spokoju sąsiadów. Są to godziny przeznaczone na odpoczynek W przypadku gdy Wynajmujący w znaczący sposób narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy bez konieczności zwrotu wpłaconych pieniędzy.
 • Osoby odwiedzające najemców domku mogą przebywać na terenie posesji tylko do godz. 22:00
 • Prosimy o nie wjeżdżanie pojazdami na tereny zielone. Parking jest niestrzeżony. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gości
 • W naszej Chatce ze względów bezpieczeństwa zabronione jest używanie urządzeń elektrycznych w sposób nie odpowiadający ich przeznaczeniu a wszystkich sprzętów w sposób mogący prowadzić do ich zniszczenia lub uszkodzenia.
 • Zabrania się grillowania w innym miejscu niż to, które zostało do tego celu wyznaczone oraz palenia ognisk
 • Ze względu na bezpieczeństwo własne oraz konieczność przestrzegania przepisów przeciwpożarowych niedopałki papierosów należy wrzucać wyłącznie do popielniczek.
 • Przed każdorazowym opuszczeniem Domku prosimy o: sprawdzenie czy nie ma wycieku wody (zakręcić krany), zamknięcie okien i drzwi, wyłączenie wszystkich punktów świetlnych (poza lodówką), sprawdzenie czy nie pozostawiono tlących się niedopałków w kominku. Zabrania się używania dodatkowych urządzeń elektrycznych niż zainstalowane przez właściciela Chatki
 • W Chatce obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 • W naszej Chatce akceptujemy zwierzęta domowe. Wasz pupil jest u nas mile widziany. Dla swojego bezpieczeństwa powinien mieć stale przyczepiony do obroży identyfikator, aktualne zaświadczenia o szczepieniach w książeczce zdrowia i być zabezpieczony przeciwko pchłom i kleszczom. W czasie meldunku prosimy okazać aktualną książeczkę szczepień Waszego psa a podczas pobytu sprzątać po nim nieczystości. Opłata za pobyt zwierzaka jest jednorazowa.

 

O tym trzeba pamiętać :

Psów nie wolno wprowadzać do Parków Narodowych: Tatrzańskiego, Pienińskiego, Babiogórskiego i Bieszczadzkiego. Można natomiast do Parków Narodowych: Świętokrzyskiego, Gorczańskiego, Magurskiego, Karkonoskiego i Gór Stołowych. Dokładne zasady które regulują zakaz wprowadzania zwierząt do Parków Narodowych są zawarte z regulaminie każdego z nich. Pamiętajmy jednak, że nawet jeśli psiaki są w danym parku narodowym mile widziane, często znajdują się tam dzikie zwierzęta, aby więc uchronić psa przed kontaktem z nimi, który może być dla niego niebezpieczny, trzymajmy naszego podopiecznego na smyczy. Pamiętajmy także aby zabrać dla niego zapas wody, aby podczas wędrówki nie uległ odwodnieniu.


Życzymy Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu

Wracajcie do nas co rok !